CAMPUS CEM CIUTADELLA

INFORMACIÓ GENERAL

Inscripció

Data d’inici d’inscripcions: 21 d’abril de 2018 a partir de les 9h
*Imprescindible portar la targeta sanitària del nen i la fotocòpia del llibre de vacunes del nen per poder formalitzar la inscripció.

Activitats

Poliesportiu (2002-2011): Bàsquet, bàdminton, vòlei, natació, jocs, i manualitats.
Precampus (2012-2014): Bàsquet, natació, psicomotricitat, expressió corporal, jocs i manualitats.

Sortides

Es farà una sortida l’últim dia de cada torn (29 de juny/7-14-21-28 de juliol i 7 de setembre).

Torns campus (nens nascuts entre els anys 2002 i 2014)

1er torn: del 25 de juny al 29 de juny de 2018
2n torn: del 2 de juliol al 6 de juliol de 2018
3er torn: del 9 de juliol al 13 de juliol de 2018
4rt torn: del 16 de juliol al 20 de juliol de 2018
5è torn: del 23 de juliol al 27 de juliol de 2018
6è torn: del 3 de setembre al 7 de setembre de 2018

Preus*:

Matins (de 9h a 13:30h): 76,15 €
Matins amb servei menjador (de 9h a 15h)*: 133,55 €
Jornada completa (de 9h a 13:30h i de 15h a 16:30h): 101,10 €
Jornada completa amb servei menjador (de 9h a 16:30h)*: 151,80 €
Aula d’acolliment (de 8h a 9h): 2,5 € / dia o 10 € / setmanal

*La realització del servei de menjador dependrà d’un mínim de places sol·licitades.

Descomptes:
10% per a abonats
20% si s’inscriu a tots els torns de jornada completa
15% si s’inscriu a tots els torna de mitja jornada

PROCEDIMENT INSCRIPCIONS

Dates d’inscripció

Del 12 de març al 6 d’abril: distribució números sorteig per l’ordre d’inscripció (www.barcelona.cat/vacances)
11 d’abril: sorteig i publicació de les llistes amb l’ordre d’inscripció.
21 d’abril: inscripcions per número d’ordre.

Ajuts econòmics

Les persones interessades hauran d’estar empadronades (pares/tutors i fills) al municipi de Barcelona, inscripció que l’Ajuntament comprovarà directament d’ofici.
La sol·licitud d’ajut econòmic, es formalitzarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) que li sigui més propera.
Les persones beneficiàries de subvencions per al curs 2017/18 a menors d’entre 6 i 17 anys de la ciutat de Barcelona per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar, promogudes per l’IBE, no caldrà que facin cap més tràmit que presentar la sol·licitud especificant a l’apartat 5 que n’han estat beneficiaris.
La Comissió d’Ajuts, resoldrà les sol·licituds presentades i notificarà el resultat provisional als interessats mitjançant correu electrònic o SMS.
Abans de finalitzar el període establert, les persones beneficiàries de l’ajut econòmic s’adreçaran al CEM i formalitzaran la inscripció al
Campus presentant el full de sol·licitud segellat en el seu dia pel CEM. En el mateix moment l’usuari abonarà la diferència entre l’ajut
econòmic i el preu de l’activitat.
No es podrà canviar d’activitat un cop atorgat l’ajut econòmic.

Dates Ajuts

Del 21 d’abril al 9 de maig: sol·licitud d’ajuts econòmics.
24 de maig: llistat provisional de beneficiaris.
Del 25 de maig al 7 de juny: període reclamacions.
13 de juny: llistat definitiu de beneficiaris.
Del 28 de maig al 16 de juny: inscripció beneficiaris.

Reunió Campus Olimpia

Hi haurà una reunió informativa pels pares on se’ls hi explicaran les sortides, activitats i el que hauran de portar els nens pel campus.
La data encara no està confirmada però serà aproximadament una setmana abans de començar el campus.

Anul.lacions

El CEM Parc de la Ciutadella es reserva el dret d’anul·lar les activitats en cas de no cobrir el mínim de places establert, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, se li retornarà el 50% de l’import ja pagat de l’activitat.