CAMPUS CEM CIUTADELLA

INFORMACIÓ GENERAL

Inscripció

Data d’inici d’inscripcions: 27 d’abril de 2019 a partir de les 9h
*Imprescindible portar la targeta sanitària del nen/a i la fotocòpia del llibre de vacunes del nen/a per poder formalitzar la inscripció.

Activitats

Poliesportiu (2003-2012): Bàsquet, bàdminton, vòlei, natació, jocs, i manualitats.
Precampus (2013-2015): Bàsquet, natació, psicomotricitat, expressió corporal, jocs i manualitats.

Sortides

Es farà una sortida l’últim dia de cada torn.

Les setmanes de l’1 i del 15 de juliol hi haurà la NIT TEMÀTICA al CEM CIUTADELLA (opcional).

Torns campus (nens nascuts entre els anys 2003 i 2015)

1er torn: del 25 de juny al 28 de juny de 2019
2n torn: del 1 de juliol al 5 de juliol de 2019
3er torn: del 8 de juliol al 12 de juliol de 2019
4rt torn: del 15 de juliol al 19 de juliol de 2019
5è torn: del 22 de juliol al 26 de juliol de 2019
6è torn: del 29 de juliol al 2 d’agost de 2019
7è torn: del 2 de setembre al 6 de setembre de 2019

Preus*:

MATÍ MATI+                     MENJADOR MATÍ+TARDA MATÍ+TARDA +MENJADOR
setmana del 25/06 62,28 € 109,20 € 82,64 € 124,12 €
setmana del 1/07 77,85 € 136,50 € 103,30 € 155,15 €
setmana del 1/07 + nit 98,33 € 145,25 € 118,69 € 160,17 €
setmana del 08/07 77,85 € 136,50 € 103,30 € 155,15 €
setmana del 15/07 77,85 € 136,50 € 103,30 € 155,15 €
setmana del 15/07 + nit 98,33 € 145,25 € 118,69 € 160,17 €
setmana del 22/07 77,85 € 136,50 € 103,30 € 155,15 €
setmana del 29/07 77,85 € 136,50 € 103,30 € 155,15 €
setmana del 2/09 77,85 € 136,50 € 103,30 € 155,15 €

*La realització del servei de menjador dependrà d’un mínim de places sol·licitades.

Descomptes:
10% per a abonats

PROCEDIMENT INSCRIPCIONS

Dates d’inscripció

Del 18 de març al 5 d’abril: distribució números sorteig per l’ordre d’inscripció (www.barcelona.cat/vacances)
10 d’abril: sorteig i publicació de les llistes amb l’ordre d’inscripció.
27 d’abril: inscripcions per número d’ordre.

Ajuts econòmics

Les persones interessades hauran d’estar empadronades (pares/tutors i fills) al municipi de Barcelona, inscripció que l’Ajuntament comprovarà directament d’ofici.
La sol·licitud d’ajut econòmic, es formalitzarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) que li sigui més propera.
Les persones beneficiàries de subvencions per al curs 2018/19 a menors d’entre 6 i 17 anys de la ciutat de Barcelona per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar, promogudes per l’IBE, no caldrà que facin cap més tràmit que presentar la sol·licitud especificant a l’apartat 5 que n’han estat beneficiaris.
La Comissió d’Ajuts, resoldrà les sol·licituds presentades i notificarà el resultat provisional als interessats mitjançant correu electrònic o SMS.
Abans de finalitzar el període establert, les persones beneficiàries de l’ajut econòmic s’adreçaran al CEM i formalitzaran la inscripció al
Campus presentant el full de sol·licitud segellat en el seu dia pel CEM. En el mateix moment l’usuari abonarà la diferència entre l’ajut
econòmic i el preu de l’activitat.
No es podrà canviar d’activitat un cop atorgat l’ajut econòmic.

Dates Ajuts

Del 27 d’abril al 15 de maig: sol·licitud d’ajuts econòmics.
30 de maig: llistat provisional de beneficiaris.
Del 31 de maig al 14 de juny: període reclamacions.
21 de juny: llistat definitiu de beneficiaris.
Del 28 de maig al 16 de juny: inscripció beneficiaris.

Reunió Campus Olimpia

Hi haurà una reunió informativa pels pares on se’ls hi explicaran les sortides, activitats i el que hauran de portar els nens pel campus.
La data encara no està confirmada però serà aproximadament una setmana abans de començar el campus.

Anul.lacions

El CEM Parc de la Ciutadella es reserva el dret d’anul·lar les activitats en cas de no cobrir el mínim de places establert, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, se li retornarà el 50% de l’import ja pagat de l’activitat.