Sergi Devahive

Sergi Devahive

Tècnic en fItness i Salvament aquàtic
Informació personal

Tècnic superior en Activitats Físiques i Esportives
Tècnic superior en Coordinació de Salvament i Socorrisme
Grau mig en Salvament i Socorrisme
Curs Advance Submarinista PADI
Entrenador de sala de fitness
Socorrista per la Creu Roja
Apte per l’ús del DEA

CLASSES
Tècnic en fItness i EP